23/05/2022

current

hiện hành, phổ biến, hiện nay

routine

thói quen

apart

ngoại trừ

condense

ngưng tụ, cô đọng

include

bao gồm

comunity

cộng đồng

interact

tương tác

opportunity

cơ hội

take up

chiếm

passionate

đam mê, say đắm

native

bản địa

natives

người bản địa

bet

cá cược

a couple of

một vài

combination

sự kết hợp

sponsored

được tài trợ

relevant

liên quan

especially

đặc biệt

offer

đề nghị

service

dịch vụ