vakjargon

crowdsourcing

benutten van kennis voor grote groep mensen

ghostwriter

auteur die nergens zijn naam vermeld

komkommertijd

weinig nieuws in de zomer

kwakkel

vals bericht

polemiek

gevoerde pennenstrijd

sensatiepers

verspreiden van geruchten

spoofing

vervalsen van kenmerk