Englis Text 1 (tummat sanat)

challenge

haaste

nervous

hermostunut

face

kohdata

doubt

epäilys

ability

kyky

handle

käsitellä

belief

usko

decrease

vähentyä

chance

mahdollisuus

success

menestys

according to

mukaan

study

tutkimus

suggest

ehdottaa, esittää

hips

lantio

chin

leuka

athlete

urheilija

psychologist

psykologi

argue

väittää, esittää

effect

vaikutus

chest

rintakehä

swan

joutsen

Threat

uhka

Act

käyttäytyä

release

vapauttaa, päästää irti sisäinen