17/8 NATURE IN DANGERS

attempt

sự cố gắng

raise

quyên góp tiền

livestock

vật nuôi

desperate

Rất khẩn cấp, nghiêm trọng, nguy hiểm

plight

hoàn cảnh khó khăn

depletion

sự cạn kiệt

infant

trẻ sơ sinh

fertility

khả năng sinh sản

swallow

nuốt

Respiration

sự hô hấp

cosequence

hậu quả

ban

cấm

influence on

ảnh hưởng đến

compost pile or compost heap

nơi ủ phân

petition

(n) đơn yêu cầu, kiến nghị

legitimate

Hợp pháp, chính đáng

dreadful

khủng khiếp

despondent

nản lòng

protest

phản đối

appeal

lời kêu gọi, thỉnh cầu

pretext

cái cớ

civil servant

công chức

boycott

tẩy chay