•iskola, osztály•

state school

Állami iskola

junior section

alsó tagozat

primary school, elementary school

általános iskola

pass an examination

átmegy a vizsgán

enrol

beiratkozik

boarding school

bentlakásos iskola

certificate

bizonyítvány

crèche

bölcsőde

Group

csoport

degree

diploma, oklevél

university

egyetem

graduate from

vmilyen egyetemen végez

master

mester

bachelor

egyetemi alapfokozat

graduate

diplomát szerez

lecture

előadás

leave school

befejezni az iskolát

final exam

érettségi

GCSE

érettségi

final exam

érettségi vizsga

term

félév

higher education

felsőoktatás

senior section

felső tagozat

admit

felvesz

to be accepted for university

felveszik az egyetemre

entrance exam

felvételi vizsga

take an entrance exam

felvételi vizsgát tesz

Be admitted

felvételt nyer

college

főiskola

secondary grammar school

gimnázium

practical exam

gyakorlati vizsga

written exam

írásbeli vizsga

go to school

iskolába megy

attend

jár valahova

do well in an exam

jól vizsgázik

prepare for an exam

vizsgára készül

flunk out of school

kibukik az iskolából

dropout

kimaradó diák

expel from school

kizár az iskolából

dormitory

kollégium

compulsory

kötelező

secondary school

középiskola

skip class

lóg az óráról

public school

magániskola

fail

megbukik

flunk Maths

megbukik matematikából

to fail an examination

megbukik a vizsgán

resit an exam

pótvizsgázik

be refused

elutasítják a felvételét

diploma

oklevél

class

osztály

nursery school

óvoda

grant/scholarship

ösztöndíj

secondary technical school

szakközépiskola

vocational school

szakmunkásképző

oral exam

szóbeli vizsga

holidays

vakáció

specialize in a subject

vmilyen tagozatra jár

tuition fee

tandíj

school year

tanév

qualification

végzettség

quality

tulajdonság

take/sit an exam

vizsgázik