Deel 6

Afasie

Spraakstoornis

Afonie

Onvermogen om stemgeluid voort te brengen

Agnosie

Niet weten

Amblyoop oog

Lui oog

Amblyopie

Verzwakt gezichtsvermogen ("lui oog")

Anaesthesia dolorosa

Plaatselijke gevoelloosheid, gepaard gaande met pijn in die streek (gevolg van ziekte)

Analgesie

Pijnloosheid

Analgetica

Pijnbestrijdingsmiddelen

Analgetische huid

Ongevoelig voor pijnprikkels

Anesthesie / anaesthesia

Gevoelloosheid/verdoving

Anesthesiologie

Specialisme van de verdoving, kunstmatige ventilatie van de longen en pijnbestrijding

Anesthesioloog

Anesthesist

Anesthesist

Specialist die zich met verdoving + kunstmatige ventilatie van de longen + pijnbestrijding bezighoudt

Ankylose

Een gewricht dat samengroeit door ziekte of verwonding en daardoor onbeweeglijk wordt

Antidepressiva

Middelen tegen neerslachtigheid

Anxiolytica

Middelen om angst te verminderen

Aplasia renalis

Nieraplasie: afwezige aanleg van de nier

Aplasie

Afwezige ontwikkeling (van het hele orgaan of van een gedeelte daarvan)

Arachnodactylie

Abnormaal lange vingers

Artrodese

Chirurgische ingreep waarbij gewrichten onbeweeglijk gemaakt worden (bv bij chronische pijn in gewricht)

Asthenie

Zonder kracht, slap

Asthenisch

Zonder kracht, slap

Blaasruptuur

Scheuring van de blaas (meest gebruikte vorm)

Cystorafie

Hechting van de blaas

Cystorexie

Barsting van de blaas

Cystorragie

Bloeding uit de blaas

Cystorroe

Abnormale vochtafscheiding uit de blaas

Denervatie

Ontzenuwing

Diabetes mellitus

Suikerziekte

Diafragma

Middenrif

Diagnose

Herkennen van de aard van een ziekte en het bij naam noemen

Diagnosticeren

Het stellen van een diagnose

Diagnostiek

Medische leer van het diagnose stellen

Diathermie

Behandeling met doordringende verwarming

Differentiaaldiagnose

De opsomming zelf

Differentiaaldiagnostiek

Het opsommen van de mogelijke oorzaken in hun volgorde van waarschijnlijkheid

Diplegia spastica infantilis

Spastische dubbelzijdige verlamming bij kinderen

Diplegie

Beiderzijdse verlamming

Diplokokken

Paarsgewijs gerangschikte bacteriën

Diplopie

Dubbelzien

Dysfasie

Bemoeilijkte spraak

Dysfonie

Bemoeilijkt stemgeluid

Dysplasia renalis

Nierdysplasie: gebrekkige ontwikkeling van de nier

Dysplasie

Gestoorde ontwikkeling

Dystrofie

Slechte voedingstoestand: lichaamsdelen die "wegkwijnen" (vooral ziektebeelden)

Encefalomyelitis

Ontsteking van het ruggenmerg

Foneren

Stemgeluid maken

Fonetische spelling

Spelling volgens de uitspraak

Fonocardiograaf

Toestel waarmee registratie hartgeruisen gebeurd

Fonocardiografie

Registratie van hartgeruisen

Fonocardiogram

Verkregen gegevens

Gastrorragie

Maagbloeding

Geriatrie

Geneeskunde die zich bezighoudt met ouderdomsziekten

Geruptureerd aneurysma

Gescheurde of gebarsten uitstulping van het hart of van een slagader

Hyperesthesie

Verhoogde gevoeligheid

Hypermetroop

Iemand die aan verziendheid lijdt

Hypermetropie

Verziendheid

Hyperplasia

Klassieke term ''

Hyperplasia renalis

Nierhyperplasie: overmatige ontwikkeling van de nier

Hyperplasie

Overmatige ontwikkeling

Hypesthesie / hypo-esthesie

Verminderde gevoeligheid

Hypoplasia renalis

Nierhypoplasie: onvoldoende ontwikkeling van de nier

Lokaalanesthesie

Lokale verdoving

Macrocefalie

Te groot hoofd

Macrocyten

Grote cellen

Macrodactylie

Te grote vingers en/of tenen

Macroglossie

Te grote tong

Macroscopisch

Zien we met het blote oog

Macrostomie

Te grote mond

Macrotie

Te grote oren

Medulla

Merg

Medulla ossium

Merg van beenderen

Medulla renalis

Niermerg

Medulla spinalis

Ruggenmerg

Megalodactylie

Te groot zijn van de vingers

Microcefalie

Te klein hoofd

Microchirurgie

Chirurgie die wordt uitgeoefend op zeer kleine onderdelen van het lichaam

Motore afasie

Onvermogen om gedachten onder woorden te brengen

Motorisch

Beweging betreffend

Mucosus

Rijk aan slijm

Myalgie

Spierpijn

Myasthenia gravis

Ziekte met spierzwakte

Myasthenie

Spierzwakte

Myelitis

Ontsteking van het beenmerg of van het ruggenmerg

Myeloblast

Beenmergkiemcel

Myelocyt

Beenmergcel

Myelodysplasie

Gestoorde ontwikkeling van het (ruggen)merg

Myelokèle

Uitstulping van het ruggenmerg

Myelum

Merg

Myocarditis

Ontsteking van de hartspier

Myoclonie

Toestand van plotselinge rukachtige spierbewegingen

Myoclonus

Rukachtige spierbeweging

Myodystrofie

Spieraandoening (erfelijke aandoening)

Myogeen

Veroorzaakt door de spieren / ontstaan uit de spieren

Myokèle

Uitstulping van een spier

Myoom

Spiergezwel

Myoop

Iemand die aan bijziendheid lijdt

Myopie

Bijziendheid

Narcose

Algemene anesthesie: toestand van algemene verdoving (bewusteloosheid en gevoelloosheid)

Narcotica

Middelen die worden gebruikt voor te narcotiseren/algemene verdoving te bereiken

Narcotiseren

De patiënt in de toestand van narcose brengen

Nervi spinales

Ruggenmergszenuwen

Nervosus / nerveus

Rijk aan zenuwen

Nervus hypoglossus

Ondertongzenuw

Neuralgie

Pijn in het verloop van een zenuw

Neurasthenie

Zenuwzwakte

Neuroanatomie

De wetenschap die zich bezighoudt met de bouw van het zenuwstelsel

Neurochirurg

Voert operaties aan het zenuwstelsel uit

Neurochirurgie

Het specialisme voor operaties aan het zenuwstelsel

Neurogeen

voortkomend uit de zenuwen

Neurologie

Specialisme voor de behandeling van zenuwziekten

Neuroloog

Specialist voor de behandeling van zenuwziekten

Neurolyse

Afbraak van zenuwweefsel / losmaken van een zenuw (bv. uit littekenweefsel)

Neuropathie

Ziekte van een zenuw

Neuropathologie

De wetenschap die zich bezighoudt met de ziektekunde van het zenuwstelsel

Oligodipsie

Verminderd dorstgevoel

Oligofrenie

Te weinig verstand hebben

Oligurie

Te weinig urine produceren

Operatiemicroscoop

Instrument dat gebruikt word bij microchirurgie

Optische agnosie

Het niet herkennen van de beelden die gezien worden

Osteomyelitis

Ontsteking van het beenmerg

Parahepatisch

Naast de lever gelegen

Paralyse

Verlamming

Paralytisch

Bijvoeglijk naamwoord verlamming

Paramedische beroepen

Fysiotherapie, logopedie, orthopsie,...

Parametrium

(het weefsel) naast de baarmoeder

Paranormale begaafdheid

Iemand die de gave van telepathie of helderziendheid bezit

Paraplegie

Beide benen zijn verlamd

Paratyfus

Ziekte die veel op tyfus lijkt maar het niet is

Parenteraal

Voeding en toediening van geneesmiddelen buiten het maagdarmkanaal om

Paresthesie

Sensatie van vreemd prikkelend gevoel in bijvoorbeeld de handen zonder dat van buitenaf prikkels worden toegediend

Parodontium

Tandbed

Pediatrie

Geneeskunde die zich bezighoudt met kinderziekten

Plastiek

Chirurgische vormgeving

Pollakisurie

Te vaak urineren

Polyartritis

Ontsteking van meerdere gewrichten

Polydactylie

Te veel vingers

Polydipsie

Te veel dorst hebben

Polykystisch

Met vele kysten

Polymyalgie

Pijn in meerdere spieren

Polyneuralgie

Pijn in meerdere zenuwen

Polyneuropathie

Ziekte van meerdere zenuwen

Polyurie

Te veel urineren

Prodromaal

Bijvoeglijk naamwoord

Prodroom

Verschijnselen in het voorstadium van een ziekte

Prognose

Voorspelling van de ziekteverloop

Prostaat

Voorstanderklier

Psychasthenie

Zielszwakte

Psychiater

Specialist die zielsziekten behandeld

Psychiatrie

Specialisme zielsziekten

Psychofarmaca

Geneesmiddelen die uitwerking hebben op de ziel

Psychogeen

Voortkomend uit de ziel

Psychologie

De wetenschap die zich bezighoudt met het gedrag van de mens

Psycholoog

Iemand die het vak psychologie beoefend

Psychopathie

Stoornis van de persoonlijkheid die onder andere een normale omgang met de medemens in de weg staat

Psychosen

Ernstige zielziekten waarbij normaal geestelijk contact met de patiënt vrijwel niet meer mogelijk is

Pyogeen

Ettervormend

Ruptura perinei

Tijdens de bevalling ontstane inscheuring van de streek tussen anus en uitwendige geslachtsdelen, het perineum

Sedativa

Kalmerende middelen

Synchondrose

Twee beenstukken worden door kraakbeenweefsel verbonden

Syndactylie

Samengegroeide vingers en/of tenen

Syndesmose

Twee beenstukken worden door bindweefsel verbonden

Syndroom

Samenloop van aantal ziekteverschijnselen

Synergistisch

Samenwerkend

Synergistische spieren

Wanneer spieren elkaars werking versterken

Synergistische werking van medicijnen

Medicijnen die elkaars werking versterken

Synostose

Twee beenstukken worden door been verbonden

Uterusruptuur

Scheuring van de baarmoeder (meest gebruikte vorm)