17/8

rescind compliment

Rút lại lời khen

show filial piety

bày tỏ lòng hiếu thảo

throw a tantrum (idiom)

ăn vạ

nothing seems to matter

không có hiệu quả

you're trespassing and obstructing progress on a contracted job

bạn đang cản trở người thi hành công vụ

the sun peeks through the tree

Ánh sáng mặt trời chiếu qua cây

I make a mental notes of sth

Tôi thẫn thờ nghĩ về cái gì

I traded in my old problems with sb

Tôi lại dính liếu với ai

Vent your anger, rage, spleen, frustration on sb

Xả giận lên ai đó

have iron backbone

Có nghị lực

consolation

niềm an ủi

It bugs me when

Nó khiến tôi bực mình khi

Sb is pushy beyond belief

Cô ấy tự cao

I sprained my leg

Tôi bị bong gân

county fair

Hội chợ

an honest mistake

A mistake that anyone could have

authorize the seizure of sth

Uỷ quyền tịch thu cái gì

be in league with sb

Agree secretly with sb to do sth illegal, wrong together

say otherwise

Nói trái ý

a marvelous idea

a good idea

sit-down dinner

0

stake a claim on sb

đánh dấu chủ quyền ai

hack tree to death

nhổ cây

prune

trim

perpetual motion

động cơ vĩnh cửu

dwell on sth that might have been

lúc nào cũng nghĩ về chuyện có thể xảy ra

comdemn sb for doing sth

criticize sb for doing sth

be condemned to death

be sentenced to death

get dipped in flat or in satin/gloss

quen sống trong bình lặng và nhung lụa, hào nhoáng

I am slipping

tôi đang mông lung

that's a major undertaking

nhiều việc phải làm ghê

hold a grudge against

show hostility towards

it was a long shot

còn khuya

soak up the sun

tắm nắng

a moment in the sun

một phút huy hoàng

time/days in the sun

thời kỳ huy hoàng

a ray of sunshine

a happy person

catch the sun

get sunburned

I'll let you in on a secret

tôi bật mí cho các bạn biết