Essential unit 19

Bench

skameyka

confront

tik qaramoq, qarshi chiqmoq

daisy

dastorgul

dispute

baxs, tortishuv

horror

qo'rquv

incident

mojaro,janjal

mist

qirovli tuman

object

buyum,narsa

orphan

yetim

plot

fitna uyushtirmoq

pregnant

homlador

rage

qazab,qahr

revenge

qasos, o'ch

shame

uyat, sharmandalik

sigh

xo'rsinmoq

sneak

sezdirmay ketmoq

spare

berib yubormoq

stem

poya

supper

kechki taom

tender

yumshoq,barra