13/8/2022

deceive

lừa dối

get paid by the hour

được trả lương theo giờ

keep on Ving

tiếp tục làm gì

in the interest of

với mục đích

in lieu of

thay vì

in regard to

liên quan đến

comparative

tương đối

course of st

một quá trình điều trị

Minerals

khoáng sản

shoulder

đảm nhiệm

be in a critical condition

trong tình trạng nguy kịch

husband

tiết kiệm

take drastic measures

Dùng những biện pháp quyết liệt

tip the balance

tạo ra sự thay đổi

continue to

tiếp tục

continue Ving

tiếp tục việc sau khi bị trì hoãn

on the double

cấp tốc, nhanh chóng

on the blink

hỏng hóc

entice

thuyết phục, dụ dỗ, lôi kéo

incite

dụ dỗ

intensify

tăng cường

disminish

giảm bớt

cold turkey

nhanh và triệt để

tranquil

yên tĩnh

intimacy / intimation

sự thân mật / sự gợi ý

the beauty pegeant

cuộc thi sắc đẹp

bustling

hối hả, vội vã

labor intensive

cần nhiều lao động

Utility

tiện ích

vie = compete

đấu tranh, cạnh tranh

tremendous

cực kì lớn