Tiếng anh

escape

trốn thoát, thoát khỏi

Face

đối mặt

Follow

theo dõi, theo sau

Fright

hoảng sợ

Ghost

ma quỷ, con ma, bóng ma

Individual

cá nhân

Pet

thú cưng

reach

chạm đến

return

trở lại

survive

sống sót, tồn tại

upset

buồn bã

voice

giọng nói

weather

thời tiết

Wise

Khôn ngoan

Allow

Cho phép

announce

(v) báo, thông báo

beside

bên cạnh

challenge

thử thách, thách thức

Claim

tuyên bố, khẳng định

condition

điều kiện

Contribute

đóng góp

Difference

sự khác biệt

divide

chia

Expert

chuyên gia

Famous

nổi tiếng

Force

Áp lực

Harm

tổn hại

Peace

nhịp

Prince

hoàng tử

Protect

bảo vệ

sense

giác quan

Sudden

thình lình, đột ngột