Section 10: Accident

drown

chết đuối

drowning

Sự đuối nước

death by drowning

Cái chết do đuối nước

evacuate

sơ tán

evacuation

Sự sơ tán

Help evacuate refugees from

Lúc sơ tán người tị nạn

Fragile

mong manh

fragility

sự mong manh

Seem extremely/rather fragile

Có vẻ vô cùng/khá mong manh

minimal

tối thiểu

Minimize

giảm thiểu

Minimalism

chủ nghĩa tối giản

minimalize

Làm cho tối giản

debris

Đống đổ nát, mảnh vụn

Debris accumulates

Các mảnh vỡ tích tụ lại

motorist

Người đi xe máy

Motor

động cơ

Collesion

Vụ va chạm

collide

va chạm

head-on collision

vụ va chạm trực diện

inevitable

không thể tránh khỏi

Absolutely/apparently inevitable

Hoàn toàn không tránh khỏi

slam

Đâm sầm

Slam hard against something

Đâm sầm mạnh vào cái gì

smash

Nghiền

Have a head on/road/ train smash

Đâm vỡ nát phần đầu/trên đường/ tàu

spin

Sự xoay tròn

spin rapidly

Xoay nhanh

plunge

Văng ra

Take a plunge forward

Văng về phía trước

spill

tràn

Spill over

Đổ tràn ra

Fragment

Mảnh vỡ

Fragment of something

Mảnh vỡ của cái gì

In fragments

Thành từng mảnh

Tragic

bi thảm

Tragedy

bi kịch

Terribly tragic

Vô cùng bi thảm

wrist

cổ tay

sprain a wrist

Trật cổ tay