Mu B1++_Lektion 9

die Aushilfe

тимчасова робота

die Werkstatt

майстерня

handwerklich

ремісничий

geschickt

вмілий

kontaktfreudig

товариський

zuverlässig

надійний, вірний

die Arbeitszeit

робочий час

der Betreuer

обслуговуючий

teamfähig

здатний працювати в команді

verantwortungsbewusst

відповідальний, свідомий

-tätig

діяльний

die Vorbereitung

підготовка

das Seminar

семінар

die Bewerbung

заява

begabt

талановитий

organisiert

організований

die Kentnisse

знання

flexibel

гнучкий

sich verlassen

покладатися на

freiwillig

добровільний

kulturell

культурний

ökologisch

екологічний

die,der Behinderte

людина з обмеженими можливостями

die Einrichtung

облаштування

die Unterkunft

перебування

die Verpflegung

харчування

betragen

становити

empfehlen

рекомендувати, радити

tun

робити, виконувати

die Gastfamilie

сім'я, яка приймає

das Heimweh

туга за батьківщиною

das Schnitzel

шніцель, відбивна

unterrichten

викладати, навчати

der Erdapfel

картопля (австр.)

der Paradieser

помідор (австр.)

die Tüte

пакет, кульок

das Sackerl

пакет (австр.)

verlangen

вимагати, просити

die Abteilung

відділ

selbstständig

самостійно

die Konkurenz

конкуренція

der Mitarbeiter

співробітник

sich auskennen mit Dat.

розумітися на

nähen

шити

der Flyer

флаєр

unentschieden

нерішучий

die Stelle

місце, посада

gut sein in Dat.

бути здібним у

herausfinden

з'ясувати

übrigens

до речі

die Kunst

мистецтво

das Praktikum, die Praktika

стажування

auffallen

кидатись в очі

folgen

дотримуватися, слідувати

neugierig

допитливий

eine Frage stellen

ставити питання

ungewohnt

незвичний

steigen

сідати у транспорт

der Laden

крамниця

Wirtschaft

економіка

der Geschäftsführer

коммерційний директор, управляючий

der Kunde

клієнт

herstellen

виготовляти

das Gerät

прилад