Ordlista--Att handla är att påverka

handla, -ar, -ade, -at

ostaa, tehdä ostoksia

påverka, -ar, -ade, -at något

vaikuttaa johonkin

en konsument, -en, -er, -erna

kuluttaja

makt, -en

valta

förändra, -ar, -ade, at något

muuttaa jotakin

ett villkor, -et,-,-en

edellytys, ehto

ett val, -et, -, -en

valinta

en vara, -n, -or, -orna

tavara, tuote

välja, väljer, valde, valt bort

hylätä, jättää pois

handla, -ar, -ade, -at om ngt

olla kyse jostakin

medvet/en,-et,-erna

tietoinen, tiedostava

en frisör, -en, -er, -erna

kampaaja

stort eller smått

suurta tai pientä

vem som helst

kuka tahansa

engagera, -ar, -ade, -at sig

osallistua, olla kiinnostunut

dissa, -ar, -ade, -at

dissata", väheksyä

hissa, -ar, -ade, -at

kehua, nostaa

det går att påverka

on mahdollista vaikuttaa

ett företag, -et, -, -en

yritys

genom att använda sociala medier

käyttämällä sosiaalisia medioita

få, får, fick, fått fram

saada perille

ett budskap, -et, -, -en

sanoma, viesti

lyckad, -at, -ade

onnistunut

ett exempel, -let, -el, -len

esimerkki

enskild, -t, -da

yksittäinen

uttrycka, -er, -te, -t

ilmaista

missnöje, -t med ngt

tyytymättömyys johonkin

ändra, -ar, -ade, -at på ngt

muuttaa jotakin

policy, -n

toimintatapa, käytänteet

tala, -ar, -ade, -at för ngt

puhua jonkun puolesta

bemöta, -ter, -tte, -tt

kohdella

ett ställe, -t, -n, -na

paikka

rekommendera, -ar, -ade, -at

suositella

miljövänlig, -t, -a

ympäristöystävällinen

spridas, sprids, spreds, spridits

levitä

en leksaksaffär, -en, -er, -erna

lelukauppa

docka, -n, -or, -orna

nukke

smal, -t, -a

hoikka

ta, tar, tog, tagit kort på ngt

ottaa valokuva jostakin

lägga, lägger, lade lagt in

laittaa, lisätä

lläsarstorm, -en

lukijamyrsky

bryta, bryter, bröt, brutit ut

puhjeta

tycka, -er, -te, -t lika

olla samaa mieltä

alldeles

aivan

debattera, -ar, -ade, -at ngt

väitellä, kiistellä jostakin

ett ideal, -et, -, -en

ihanne

förmedla, -ar, -ade, -at

välittää

uppmärksamhet, -en

huomio

publicera, -ar, -ade, -at

julkaista

en affärskedja, -n, -or, -orna

kauppaketju

plocka, -ar, -ade, -at bort

poistaa

ett srtiment, -et, -, -en

valikoima

ett varuhus, -et, -, -en

tavaratalo

förstärka, -er, -te, -t

vahvistaa

väsenlig, -t, -a

olennainen

ett ansvar, -et, -, -en

vastuu

väl

kerran; kai

starta, -ar, -ade, -at

aloittaa, käynnistää

böra, bör, borde, bort

pitää (tehdä jotakin)

hålla, håller, höll, hållit koll på ngt

pitää jotakin silmällä

följa, -er, -de, -t upp

seurata

ett öppet sinne

avoin mieli

ett sinne, -t, -n, -na

mieli, aisti

fortsätta, -sätter, -satte, -satt

jatkaa

komma, kommer, kom, kommit ihåg

muistaa

beredd, -tt, dda på ngt

valmis, valmistautunut johonkin

ris och ros

ruusuja ja risuja

uppstå, -står, -stod, stått

syntyä, muodostua

tyda, -der, -dde, -tt på ngt

viitata jhk, osoittaa jhk

ju

-han, -hän

en fråga, -n, -or, -orna

kysymys, asia