2

Making faces

robić miny

Taste gnarly

Smakuje okropnie

chances of promotion

szanse na awans

less visible

mniej widoczne

non-promotable tasks

Malo wazne zadania zawodowe

to burn out

wypalić się

imbalance

nierównowaga

occur

pojawiać się, wystąpić

outstrip

przewyższać

juggling

żonglerka

rocket

Wystrzelic

go up

wzrastać

Try to convince

próbować przekonać

willy-nilly

Chcąc nie chcąc, jak popadnie

randomly

losowo, przypadkowo

overusing

nadużywanie

attend

uczestniczyć

linked to

powiązany z

teary-eyed

ze łzami w oczach

well up

wypełnić się łzami

shed

schowek

shed tears

wylewać łzy

up-to-date

aktualny

attitude towards

postawa wobec

women of color

Kobiety kolorowe

dos and don'ts

to, co należy i nie należy robić

cracked jokes

Postrzelony, durnowaty

took off

wystartować

set boundaries

ustalać granice

It's a given

Wiadomo

bug me

denerwuje mnie

come to end

zakończyć się

eradicate

wyeliminować

prematurely

przedwcześnie

declare victory

ogłosić zwycięstwo

ongoing

trwający

manageable

wykonalny

bury your head in the sand

chować głowę w piasek

fatal

śmiertelny, nieuchronny

chronic

przewlekły