odmiana czasowniki

Ja (czasownik -ar)

-o

ty (czasownik -ar)

-as

on/ona (czasownik -ar)

-a

my (czasownik -ar)

-amos

wy (czasownik -ar)

-áis

oni (czasownik -ar)

-an

ja (czasownik -er)

-o

ty (czasownik -er)

-es

on (czasownik -er)

-e

my (czasownik -er)

-emos

wy (czasownik -er)

-éis

oni (czasownik -er)

-en

ja (czasownik -ir)

-o

ty (czasownik -ir)

-es

on (czasownik -ir)

-e

my (czasownik -ir)

-imos

wy (czasownik -ir)

-is

oni (czasownik -ir)

-en