Travelling

Make your dream come true

biến giấc mơ thành hiện thực

Working on it

Spend time doing sth

Open-minded

sẵn sàng học hỏi

Taste the fullness of life

nếm vị ngọt của cuộc sống

Great Barrier Reef

rạn san hô Great Barrier

Pyramids of Giza

Kim tự tháp Giza

Diving in

lặn

Grand Canyon

Đại Vực Canyon

Define the rest of your life

định hình lại cuộc đời còn lại của bạn

A myriad of

vô số