Zach Highley

scenario

(n) kịch bản, viễn cảnh, viễn tưởng, chuỗi sự kiện tương lai

Algorithm

thuật toán

figure

n., v. /figә(r)/ hình dáng, nhân vật; hình dung, miêu tả

handicap

người tàn tật

consistent

nhất quán

fidgety

Bồn chồn, sốt ruột

clinical

lâm sàng

urology

khoa tiết niệu

endocrinology

Khoa nội tiết

reproductive system

hệ sinh sản

doozy

Một thứ nổi bật, khác thường (thường là xấu)