Tai Lieu Ngu phap co My

act out

dong vai, dong kich

account for

chiem bao nhieu% ,giai thich

ask for sth

xin cái gì

ask after

hỏi thăm

ask sb out

mời ai đi chơi, di xem phim de hen ho

blow out

thổi tắt

build up

(v) làm tăng theo thời gian, tăng theo thời gianeg: tang len

breath in

#NAME?

calm down

bình tĩnh

catch on

tro nen pho bien

catch up with

bắt kịp

clear out

cuốn xéo, dọn sạch

care for

chăm sóc

clean up

dọn dẹp

call for

yêu cầu

call out

gọi to, hét to

call off

hủy bỏ

call up

gọi điện thoại

carry on

tiep tuc

carry out

tiến hành, thực hiện

carry away

phấn khích, kích động

carry over

chuyển vào, đi vào

cut down

chặt, đốn

cut off

cô lập , cách li , ngừng phục vụ (dien ,gas)

cut in

xen vao cat loi

cut down on

cắt giảm

crop up

xảy ra bất ngờ

come up with

#NAME?

come into

thừa kế

come up

(v) xảy ra, xuất hiện

come out

Lộ ra, xuất bản

come on

thôi nào

come off

thành công

come across

tình cờ gặp

come in

v. /kʌm/ đến, tới, đi đến, đi tới

come in for

hứng chịu sự phê bình, công kích

come around

tỉnh lại

come up to

dat toi

dip into

đọc lướt

die out

tuyệt chủng

die of

chết vi benh gi

dress up

cải trang, đóng giả

drop out of

bo cuoc ,bo hoc

drop in on

Pay a short visit , tat qua ghe qua

...

...