Základní slovíčka

keep

držet, udržovat

several

pár, několik

view

výhled, pohled

although

ačkoli, přestože

boring

nudný

soundtrack

zvukový záznam

enjoy

užívat si

plot

děj, zápletka

female

žena, ženský

suit

oblek

nearby

blízko

sure

jistý

host

hostitel

cheap

levný

even

dokonce

mind

vadit, mysl

anyway

každopádně

pity

škoda

moving

dojemný, stěhování

might

možná

bit

kousek, trochu

lay

položit

terribly

hrozně, strašně

piece

kousek

opinion

názor

share

sdílet

each

každý

admit

přiznat

attention

pozornost

such

takový

according

podle, souhlasně

chess

šachy

try

zkusit

rescue

zachránit

department

oddělení

search

hledat

spend

strávit

reason

důvod

space

prostor

sure

jistý

still

stále

necessary

nutný, nezbytný

behaviour

chování

showed

ukázal

sick

nemocný

together

společně, spolu

insist

trvat, naléhat

rarely

zřídka, málokdy

care

starat se

definitely

rozhodně, určitě

impossible

nemožný

advice

rada, doporučení

supporting

podporující

pair

pár, dvojice

suddenly

náhle, najednou

shore

břeh, pobřeží

attack

útok

long-lost

dávno ztracený

discover

objevit

invent

vynalézt

unfortunately

naneštěstí, bohužel

appeare

objevit se

survive

přežít

cartoon

animovaný film

suitable

vhodný

early

brzy

rough

hrubý

while

zatímco

wave

vlna, mávat

sank

potopit, klesat

diverse

rozdílný

source

zdroj

form

tvořit

entrusted

svěřit

responsibility

zodpovědnost

hole

díra

instead

namísto

catch

chytit

went past

jít kolem

notice

všimnout si

filled

naplněný

fear

strach, obava

rock

kámen

impatient

netrpělivý

allow

dovolit

power

síla

claws

drápy, klepeta