jundua

a. Jag hade mitt 10-�rskalas hemma.b. Jag hade mitt 10-�riga f�dersdagskalas hemma.c. Jag hade mitt 10-�rs f�dersdagskalas hemma.

a

a. Den h�r olykan h�nde till min systerb. Den h�r olykan h�nde min systerc. Den h�r olykan intr�ffade min syster

b

How are you?

Hur m�r du?

Many children like to climb trees.

M�nga barn tycker om att kl�ttra i tr�d.

Do you want to be more popular at work?

Vill du bli mer poppis p� jobbet?

Today, many gays are cheering. Finally, they can marry in the church, just like everyone else.

Idag jublar m�nga homosexuella. �ntligen kan de gifta sig i kyrkan, precis som alla andra.

She looks like she understands, but she does not. She just pretends.

Hon ser ut som att hon f�rst�r, men det g�r hon inte. Hon bara l�tsas.

finally it is Christmas

�ntligen �r det jul

finally pregnant

�ntligen gravid

Now at last I have got a good apartment

nu har jag �ntligen f�tt en bra l�genhet

Google continues to be a dream job for many students

Google forts�tter att vara ett dr�mjobb f�r m�nga studenter

Dream job became reality

Dr�mjobbet blev verklighet

Per got his dream job

Per fick sitt dr�mjobb

block

ett block, blocket, block, blockenh�fte med pappersark

familj

en familj, familjen, familjer, familjerna

barn

ett barn, barnet, barn, barnen

bok

en bok, boken, b�cker, b�ckerna

syster

en syster, systern, systrar, systrarna

dotter

en dotter, dottern, d�ttrar, d�ttrarna

mor

en mor, modern, m�drar, m�drarna

son

en son, sonen, s�ner, s�nerna

far

en far, fadern, f�der, f�derna