6. kl U 4 Flashcards

follow suit

kellegi eeskuju j�rgima

artist

kunstnik

commercial

reklaam

actor,actress

n�itleja,n�itlejanna

movie

film

assignment

�lesanne

interview

intervjuu;intervjueerima

connection

seos

put up your hand

k�tt t�stma

die

surema

worried

murelik

fortnight

kaks n�dalat

explain

selgitama

war

s�da

the second world war

teine maailma s�da

ruins

varemad

tradition

traditsioon

medicine

meditsiin

youth

noorus

organization

organisatsioon

communist youth organizatioon

kommunistlik noorsoo�hing

activity

tegevus

imaginary

kujutletav

enemy

vaenlane

shift

vahetus

search for sth

otsima

certain

kindel,teatud

honest

aus,ausalt

anyway

igatahes

catch up

kaotatud aega tasa tegema

similar

sarnane

opposite

vastand

do for a living

elatist teenima

herself

tema ise

ourselves

meie ise

yourselves

teie ise

themselves

nemad ise