?? Flashcards

?

a

?

i

?

u

?

e

?

o

?

ka

?

ki

?

ku

?

ke

?

ko

?

sa

?

si

?

su

?

se

?

so

?

ta

?

ti

?

tu

?

te

?

to

?

na

?

ni

?

nu

?

ne

?

no

?

ha

?

hi

?

hu

?

he

?

ho

?

ma

?

mi

?

mu

?

me

?

mo

?

ya

?

i

?

yu

?

e

?

yo

?

ra

?

ri

?

ru

?

re

?

ro

?

wa

?

wo

?? han

?- ?

???

??

??? zisiyo

??--?????

noyito

??????

kami

?

sinbun?????

??

tegami

??---?

ennhitsu

??---??

??????? onegai simasu

???�

do u zo???

?

????????
ma tsu te ku dasai

?????

????mayotsuto

?????