Hapete nimetused ja valemid Flashcards

HCl

vesinikkloriidhape ehk soolhape

H2S

divesiniksulfiidhape

HNO3

l�mmastikhape

H2CO3

s�sihape

H2SO3

v��vlishape

H2SO4

v��velhape

HI

vesinikjodiidhape

HBr

vesinikbromiidhape

HF

vesinikfluoriidhape

H3PO4

fosforhape

H2SiO3

r�nihape