Filipino- Pangatnig

Ito ay mga kataga o lipon ng mga salitang nag-uugnay sa dalawang salita, parirala, o o sugnay upang mabuo ang diwa o kaisipan ng isang pahayag.

Pangatnig

Ito ay naglalahad ng pag-aalinlangan. Maari itong gamitan ng mga salitang kung, kapag, pag, sakali, disin sana.

Panubali

Ito ay ginagamit sa pangungusap sa pagtukoy ng pagtatangi o pagpili gaya ng o, ni, maging, at man.

Pamukod

Inilalahad naman nito ang dahilan o pagbigay ng katwiran sa ginawang kilos o aksiyon. Maari itong gamitan ng mga salitang dahil sa, sanhi sa, sapagkat, at mangyari.

Pananhi

Ito ay ginagamit sa pagsalungat ng unang bahagi ng pangungusap. Maari itong gamitan ng mga aslitang nugnit, datapwat, subalit, bagaman, samantala, at kahit.

Paninsay

Pagsasanay

Tukuyin kung ano ang nagamit na pangatnig sa pangunugsap at anong uri ito.

May plano akong sasabay kay Mika pauwi subalit nakaalis na pala siya.

subalit-paninsay

Huwag mo siyang tularan sapagkat masama ang ginagawa niya.

sapagkat-pananhi

Hindi nakapasok sa paaralan si Dino dahil sa sumama ang kanyang pakiramdam.

dahil sa-pananhi

Maglalaro ako sa labas o mag-aaral muna ako.

o-pamukod

Ni tumawag ni mangamusta ay di niya magawa.

ni-pamukod

Ako man ay ayaw rin sa liderato niya.

man-pamukod

Mahil kita maging sino ka man.

maging at man-pamukod

Gawin mo agad ang sinabi ni nanay kung ayaw mong mapalo.

kung-panubali

Sakaling hindi tayo matuloy bukas, itutuloy na lamang natin sa ibang araw.

sakaling-panubali

Umani siya ng tagumpay kahit maraming naninira sa kanya.

kahit-paninsay

Mahirap nga siya ngunit masigasig sa pag-aaral.

ngunit-paninsay

Marami ang nawalan ng trabaho dahil sa paglaganap ng COVID-19.

dahil sa-pananhi

Sanhi sa init ng panahon kaya siya nagkasakit.

sanhi sa-pananhi

Kapag hindi umulan, aalis tayo ngayon.

kapag-panubali

Hindi pinanalabas ng bahay ang mga bata maging ang mga matatanda.

maging-pamukod

Nahuli siya sa trabaho dahil sa trapiko.

dahil sa-pananhi

Natatapos niya ang medisina bagaman tindera lang palengke ang kanyang ina.

bagaman-paninsay