Kliininen

stressi-haavoittuvuusmalli

Psyykkisen sairastumisen l�ht�kohtana pidet��n stressi-haavoittuvuusmallia. Mallin mukaan sairaudelle altis henkil� sairastuu kohdatessaan ymp�rist�ss��n stressi�, jonka k�sittelemiseen h�nen psyykkiset hallintamekanisminsa eiv�t riit�. On todenn�k�ist�,

Skitsofrenian diagnoosi

Diagnoosi perustuu edellisten kuukausien aikana olevien oireiden laskemiseen sek� toimintakyvyn arviointiin. ICD-10 kuvailee skitsofrenian ryhm�n� h�iri�it�, joille ovat luonteenomaisia perustavanlaatuiset ajattelun ja havaitsemisen v��ristym�t sek� tunte

Psykoottisuuden ilmeneminen, oireryhm�t

Oireryhm�t: harhaluulot (ajatusv��ristym�t), harha-aistimukset (kuulo, ��ni), hajanainen ajattelu tai puhe, hajanainen tai ep�normaali k�yt�s (ei selviydy perus toiminnoista), negatiiviset oireet (tunne-el�m�n latistuminen, ajattelun ja innokkuuden v�hene

Skitsofrenian oireyhtym�t

Harhaluulot, harha-aistimukset, hajanainen ajattelu tai puhe + negatiiviset oireet ja hajanainen tai ep�normaali k�yt�s.

Skitsofrenian oireet

Positiiviset oireet, ulosp�in n�kyv�t ja havaittavissa olevat ja negatiiviset sis��np�in k��ntyv�t (masennus t�rke� hoitaa omana h�iri�in��n). Kognitiiviset oireet: tarkkaavuuden vaikeus, toimintojen suunnittelu & toteutuminen vaikeus, muistivaikeudet, ti

Erotusdiagnoosi, psykoottisuus

Psykoosih�iri�t, somaattinen sairaus, p�ihteiden tai l��kkeiden v��rink�ytt�, PTSD (dissosiaatio ja psykoosioireet), mielialah�iri�t, joissa psykoottisia oireita kuten psykoottinen masennus, kaksisuuntainen mielialah�iri�. Traumatausta psykoosisairauksien

Psykoosioireiden syyt ja selitysmallit

Skitsofrenian oireet: perinn�llisten tekij�iden vaikutus hermoverkkojen kehitykseen JA ymp�rist�tekij�t jotka vaikuttavat hermoverkkojen kehitykseen --> kyse molemmista mutta eri painotuksilla, dopamiinisynteesi� enemm�n (v�litt�j�aine --> dopamiiniresept

Skitsofrenian riskitekij�t

Perim� (ei aina toteudu), raskauden aikaiset tekij�t, varhaiset keskushermoston kehityksen h�iri�t, isoaivojen hermosolujen kehitys --> raskaus, syntym�, lapsuus, nuori aikuisuus, hermosolujen erilaistuminen joka vaiheessa, h�iri�t eri vaiheissa vaikuttav

stressialttiusmalli / stressi-haavoittuvuusmalli

Perinn�lliset tekij�t altistamassa, mahdolliset varhaisen kehityksen tekij�t, stressitekij� aiheuttaa sairauden puhkeamisen. Menetys, onnettomuus, sis�inen stressitekij� esim. mielialah�iri� + altistavat tekij�t --> psykoosin oireet.

Prodremaalivaihe tai ultra high risk

Liev�-asteiset psykoosin oireet, n�ist� 3/4 tai 4/5 eiv�t sairastu. Prodremaalivaiheesta puhumisesta siksi luovuttu. Outouden tunne, kokemus outoudesta, masennusta, ei viel� kiteytyneit� harhaluuloja tai -aistimuksia. Esim. outouden tunne --> masennus -->

Oireiden hoito

KKT, l��kitys, omega 3 rasvahapot, psykoedukaatio, tuettu ty�llistyminen, kuntoutus, erilaiset interventiot (esim. perhe, p�ihde), vertaistuki...

negatiiviset oireet

l��kehoito tehoaa heikommin

Skitsofrenian hoito ja kuntoutus

Tavoite uusien jaksojen ilmaantumisen esto ja v�litt�m�n haitan v�hent�minen. Toimintakyvyn palautuminen ja yll�pito, hyvinvointi, el�m�nlaatu (ei voida mitata vain oireiden esiintyvyydell�), elinik�inen hoito. Hoidolla tulisi olla mahdollisimman v�h�n ha

Skitsofreninan psykososiaalinen hoito

Perheinterventio, psykoedukaatio, ryhm�terapia, luovat terapiat, KKT, sosiaalisten ja arkiel�m�n taitojen harjoittelua, kognitiivista ja ammatillista kuntoutusta... Suomessa SCIT (social cognition and interaction training) --> potilailla keskim��r�ist� va