1B: La vida en Madrid, sus barrios y lugares t�picos 3-5

(la) residencia

bostad

edificada

byggd, som byggts

defensa

f�rsvar

sustituir

att ers�tta

(el) ladrillo

tegelsten

adornar

att (ut)smycka

noble

�del

(la) madera

tr�

(el) n�cleo

k�rna

comercial

handels(la)

v�spera

afton (dagen innan)

al sonar

n�r det ringer

(la) campanada

slag (i kyrkklocka)

citarse

att st�mma tr�ff (med varandra)

en medio de

mitt i

transmitir

att s�nda

fue construido

byggdes

mencionar

att n�mna

(la) laguna

lagun