Spanska Vanliga Verb

Contar

ber�tta

Despertar

vakna

desayunar

�ta frukost

comer

�ta

cenar

�ta middag

cocinar

laga mat

poder

kunna

poner

s�tta, st�lla, l�gga

saber

veta, kunna

salir

g� ut

venir

komma

entender

f�rst�

dar

ge

volver

�terv�nda

decir

s�ga

jugar

spela

escribir

skriva

abrir

�ppna

romper

ha s�nder

morir

d�

caminar

promenera

cantar

sjunga

bailar

dansa

tocar

spela (instrument)

correr

springa

leer

l�sa

entrenar

tr�na

estudiar

studera

flojear

lata sig

viajar

resa

vivir

bo

ayudar

hj�lpa

comprar

k�pa

limpiar

st�da

lavar

tv�tta

mirar

se, titta

escuchar

lyssna

hablar

prata

necesitar

beh�va

llevar

b�ra, ha p� sig

acabar

avsluta

buscar

leta

cambiar

byta

conocer

l�ra k�nna

contar

ber�tta

creer

tro

empezar

b�rja

entrar

g� in

gustar

gilla

levantar

stiga upp

llamar

ringa

nacer

f�da

pagar

betala

preguntar

fr�ga

ganar

vinna

perder

f�rlora

ofrecer

erbjuda

querer

vilja

quedar

stanna

tomar

ta

beber

dricka

traer

h�mta

dormir

sova

so�ar

dr�mma

aprender

l�ra sig

recibir

f�

nadar

simma

gastar

spendera

trabajar

arbeta

tener

ha

ser

Att vara (alltid)

estar

Att vara, m�, befinna sig