Psykiatri - Akuttpsykiatri introduksjon

Hva kartlegger vi akutt?

- Suicidalitet- Krisereaksjoner- Akutt somatisk sykdom- Bipolare lidelser (mani/depresjon)- Depresjon- Psykoser

Diagnostiske vurderinger i akuttpsykiartien

#NAME?

Akutt somatisk synkdom som er viktig å utelukke

- Kognitiv svikt- DelirVurdere evt. årsak til delir (rus, infeksjonssykdommer, (ofte UVI/pneumoni hos eldre), infarkt, meningitt, mm)

Hvor stor andel av akuttpsykiatriske innleggelsene i Bergen er relatert til selvmordstisiko?(Fra SIPEA-studien PAM, Bergen 2005-2015)

Over halvparten av de akuttpsykiatriske innleggelsene i Bergen er relatert til selvmordsrisiko.

Hvor mange pasienter hadde minst én innleggelse i somatikken på grunn av villet egenskade?(Fra SIPEA-studien PAM, Bergen 2005-2015)

Én av ti pasienter hadde minst én innleggelse i somatikken på grunn av villet egenskade

Hvor mange prosent av reinnleggelser er begrunnet med selvmordsrisiko?(Fra SIPEA-studien PAM, Bergen 2005-2015)

62% av reinnleggelser er begrunnet med selvmordsrisiko

Innleggelsesårsaker

- Suicidalitet, «krise»: til fare for seg selv, selvskade, usikkerhet mht. suicidalitet- Psykose: med/uten rus, «rusutløst psykose»?- Depresjon (unipolar/bipolar)- Mani: med eller uten psykose- Til fare for andre?

Død ved pstkiatrisk sykdom

- dør 20 år før normalbefolkningen av somatiske sykdommer (derfor viktig å tenke somatikk)- 30 år før ved komorbid rus

De tre mest typiske akuttpsykiatriske pasientene hos legevakt

1. Forvirring: skal gi mistanke om organisk sykdom2. Hyperventilering og hjertebank: livredd eller i livsfare?3. Rus, abstinens og forgiftninger: årsak eller tilleggsproblem

Typisk ved forvirrede pasienter på legevakt

Svingende eller nedsatt våkenhetsgrad: trøtt, sløv, sovende- uklarhet: gjerne varierende- desorientering: tid, sted, person, nedsatt korttidsminne- Funksjonstap: får ikke ting til, finner ikke fram osv.

Faresignaler ved forvirring

#NAME?

Undersøkelser ved forvirring

#NAME?

Årsaker til forvirring

#NAME?

Medikamentell forvirring

Forgiftning og overdoser- Polyfarmasi, særlig hos eldre- Psykofarmaka- Alkohol- Benzodiazepiner- Opioider- Digitalis- Serotonergt symdrom: hyertermi, muskelrykninger- Malingt nevroleptikasyndrom: hypertermi, muskelstivhet- Antikolinergt syndrom: synshalklusinasjoner, store pupiller

Forvirring pga sukkersyke

Hypoglykemi- Forvirring, sløvhet, aggressivitet, kaldsvette, koma- Overdosering insulin eller andre antidiabetika- Potensielt livstruende sykdom: gi sukker!Hyperglykemi- Forvirring, sløvhet, koma- Underbehandlet eller ubehandlet sukkersyke- Lukter aceton

Forvirring pga stoffskifteforstyrrelser

Hypertyreose- Hjertebank, rask puls, skjelving- Utstående øyne, vektnedgang- Differensialdiagnose ved mani og ved panikkanfallHypothyreose- Slapphet, trøtthet- Endringer i hår og hud, vektøkning- Differensialdiagnose ved depresjon

Forvirring pga hodeskade

#NAME?

Forvirring pga hjerneslag og hjerneblødning

Hjerneslag- Lammelser, talevansker, synsforstyrrelser, koordinasjons- og balanseproblemer- Starter plutseligSubaraknoidal blødning- Brått innsettende intens hodepine

Forvirring pga hjernesvulst

#NAME?

Forvirring pga demens

#NAME?

Forvirring pga intrakranial infeksjon

#NAME?

Forvirring pga alvorlige infeksjoner

#NAME?

Forvirring pga postiktal forvirring/psykose (etter epleptisk anfall)

#NAME?

Forvirring pga elektrolyttforstyrrelser

Sees som ofte som følger av:- Kraftig eller langvarig oppkast eller diare- Lite væskeinntak- Underernæring

Ved hyperventilering og hjertebank må ein tenke på psykiatri og somatikk

- Angst eller angina? Hyperventilering?Må kunne kjenne igjen et panikkanfall!

Typisk ved panikkanfall

#NAME?

Hyperventilering på legevakt

Kan vere del av panikkanfall eller symptom på akutt farlig sykdom:- Angina og hjerteinfarkt- Blodpropp i lungen- Lungekollaps (pneumothorax)- AstmaKan skyldes angst eller panikkanfall som følge av akutt farlig sykdom

Faresignaler ved hyperventilering og hjertebank

#NAME?

Undersøkelser ved hyperventilering og hjertebank

#NAME?

Mistanker ved hallusinasjoner

Fremtredense synsallusinasjoner og eller lukthallusinasjoner skal gi mistanke om organisk betinget tilstand:- Forgiftning- Abstinens- Legemiddeloverdosering

Psykiatrisk vurdering av ruset pasient

Det er vanskelig å gjøre psykiatrisk vurdering av ruset pasienter.Er pasienten mulig å snakke med?- rusutløst psykose eller psykotiske symptomer under rusmiddelforgiftinig?

Undersøkelse og observasjon ved rus, abstinens og forgiftninger

#NAME?

DIagnostikk pupiller ved rus, abstinens og forgiftninger

#NAME?

Objektiv klinisk vurdering ved dilirfare

CIWA-AR (alkohol)Gir en mer objektiv klinisk vurdering ved dilirfare enn CIWA-B

Wernickes encefalopati

- Forvirring, nystagmus og ataksi- Etter langvarig stort alkoholkonsum- Skyldes tiaminmangel (vitamin B1)- NB! Vær raus (250mgx1 im i 3 dager) og snar med å gi Tiamininjeksjon, det redder hjernen! Thiamin im gis FØR glukose. Peroral har ingen effekt akutt

Abstinens av alkohol, benzodiazepiner og GHB

#NAME?

Abstinens av opioider, sentralstimulerende og hallusinogener

Abstinenstilstandene er svært ubehagelige, men ikke farlige

Dempende rusmidler

Etanol, opioider, benzodiazepiner, GHB- Glidende overgang fra rus til overdose med økende dosering: forvirring -> somnolens -> koma, stadig langsommere respirasjon, svingende bevissthetsnivå ved GHB