Demokrati

Demokrati

Folkstyre, det vill s�ga att folket f�r vara med och best�mma.

Representativ demokrati

Folket v�ljer vilka som ska representera dem och best�mma.

Direkt demokrati

I exempelvis ett klassr�d f�r alla i klassen r�sta p� olika f�rslag.
I Sverige har vi haft folkomr�stningar (t.ex om vi skulle g� �ver till h�gertrafik och om vi skulle g� med i EU) och d� f�r alla �ver 18 �r r�sta.

Motion

F�rslag fr�n en eller flera riksdagsledam�ter.

Proposition

F�rslag fr�n regeringen.

Medborgare

Inv�nare

Riksdagen

349 personer fr�n olika partier som representerar det svenska folket. Endast partier som f�tt �ver 4 % av r�sterna.

Kommun

I Sverige finns 290 s�dana. De ansvarar t.ex. f�r bost�der som ska byggas, skolorna, socialtj�nst, v�gar, bibliotek och vattenledningar.

Region

Deras viktigaste uppgift �r att ansvara f�r sjukv�rden. De som sitter i landstingsfullm�ktige v�ljs av folket i landstingsvalet.

Riksdagen

Godk�nner budgeten, utser statsministern, stiftar lagar, kontrollerar regeringen

Monarki

Land med kung eller drottning

Republik

Land med president

Val

H�lls vart fj�rde �r till riksdag, region och kommun.

Parti

En grupp personer som tycker lika.

Diktatur

Land som d�r endast en eller n�gra f� personer best�mmer allt.

Diktator

Person som leder en diktatur.

Ledamot

En person som sitter i riksdagen.

Talman

Riksdagens ordf�rande. Hans eller hennes viktigaste uppgifter �r att leda riksdagens arbete och att f�resl� ny statsminister.

Statsminister

Regeringens chef som leder regeringens arbete. Oftast brukar partiledaren f�r det parti som f�tt flest r�ster i valet till riksdagen bli statsminister. Hon eller han best�mmer vilka som ska vara med i regeringen.

Minister

Person som sitter med i regeringen. Varje minister har ett eget ansvarsomr�de, t.ex. s� ansvarar utbildningsministern f�r skolan och utrikesministern f�r utrikesdepartementet.

Grundlagarna

Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsf�rordningen, yttrandefrihetsgrundlagen

Successionsordningen

I denna lag st�r det vem som ska bli rikets statschef n�r den nuvarande d�r. N�r v�r kung d�r kommer kronprinsessan Victoria bli v�r drottning.

Regeringsformen

Denna lag beskriver hur Sverige ska styras. I den st�r bland annat att all offentlig makt utg�r fr�n folket, att vi har allm�n och lika r�str�tt samt att alla m�nniskor �r lika inf�r lagen. Det st�r ocks� hur samarbetet mellan statsminister, regering och

Tryckfrihetsf�rordningen

Enligt denna lag f�r alla m�nniskor i Sverige skriva och trycka vilka �sikter de vill i tidningar, broschyrer och b�cker (denna lag g�ller allts� tryckta k�llor). Man f�r inte kr�nka n�gon i dessa heller.

Yttrandefrihetsgrundlagen

Grundlag som ger oss r�tten att s�ga vad vi vill.

Lag

En best�mmelse som medborgarna �r skyldiga att lyda. Om man bryter mot lagen s� drabbas man av olika negativa p�f�ljder/straff.

Allm�nna val

Ett allm�nt val �r ett val d�r folketmed j�mna mellanrum r�star fram sina representanter. I dessa val g�ller allm�n och lika r�str�tt, vilket inneb�r att varje medborgare �ver en viss �lder har r�str�tt med en r�st per person.

Regeringen

Sveriges h�gsta verkst�llande myndighet.
Best�r av statsministern och hans ministrar.
Ansvarar f�r att lagar som riksdagen beslutat om genomf�rs, l�gger fram propositioner (f�rslag), representerar Sverige utomlands t.ex. i EU, ansvarig �ver Sveriges budge

Parlament

Parlament �r detsamma som riksdag.

Statschef

Den h�gsta ledaren f�r ett land. I Sverige �r det v�r kung Carl XVI Gustaf eftersom vi �r en monarki, men han har ingen makt. V�rt land styrs av Sveriges statsminister, regering och riksdag.

Demokratiska niv�erna

1. EU
2. Stat
3. Region
4. Kommun

Koalitionsregering

En regering som best�r av tv� eller flera partier

Majoritetsregering

Kallas en regering som har st�d av mer �n h�lften av riksdagens ledam�ter.

Minoritetsregering

Regering som inte har st�d av en majoritet av riksdagen och d�rmed beh�ver s�ka st�d andra partier f�r att f� igenom sina f�rslag.

R�str�tt

R�ttigheten att r�sta i allm�nna politiska val. 18 �r och svensk medborgare.