пред право

1. Қандай тұлғаларға заңды тұлға құрмастан дара кәсіпкерлік қызметпен айналысуға тиым салынады?

шетел азаматтарына

2. Қандай тұлғаларға заңды тұлға құрмастан дара кәсіпкерлік қызметпен айналысуға тиым салынады?

азаматтығы жоқ адамдарға

3. Коммерциялық емес ұйым болып табылатын заңды тұлғалар қандай нысанда құрылуы мүмкін?

мекеме, қоғамдық бірлестік, тұтыну кооперативі, акционерлік қоғам, қоғамдық қор, діни бірлестік

4. Мәміле қандай жағдайда біржақты болып саналады?

оны жасау үшін бір тараптың ерік білдіруі қажет болса

5. Төмендегілердің қайсысы мүліктік игіліктер мен құқықтарға жатады

заттар, ақша

6. Кепілге салынған мүлік кепіл салушының немесе үшінші бір жақтың иелігіндегі және пайдалануында қалатын кепіл түрі

ипотека

7. Коммерциялық ұйым болып табылатын заңды тұлғалар қандай нысанда құрылуы мүмкін?

мемлекеттік кәсіпорын, шаруашылық серіктестік, өндірістік кооператив, АҚ

8. Кәмелетке толмаған адамды толығымен әрекетке қабілетті деп жариялау дегеніміз

эмансипация

9. Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін пайдаланылатын құқық обьектісі түріндегі мүліктік кешен?

Кәсіпорын

10. Көрсетілген тұлғалардың қайсысы банкрот субьектісі болмайды?

қазыналық кәсіпорын

11. Міндеттеменің тоқтатылу негіздерінің бірі?

борышты кешіру

12. Қандай жағдайда заңды тұлға қайта тіркелуі тиіс?

атауы өзгерген жағдайда

13. Қай кезден бастап заңды тұлғаның қызметі банкрот деп тоқтатылады?

сот шешімі шыққан кезден бастап

14. Азаматты әрекет қабілеттігі жоқ деп тану қай органның өкілеттігіне жатады

Сот

15. Шарт жасау туралы ұсыныс қалай аталады

оферта

16. Шарт жасау туралы ұсынысты қабылдау қалай аталады

акцент

17. Мемлекеттік мүлік туралы ҚР Заңы қашан қабылданды?

2011 ж. 11наурыз

18. Республикалық мемлекеттік кәсіпорынды құру тәртібі қандай?

ҚР Үкіметінің шешімі бойынша

19. Коммуналдық мемлекеттік кәсіпорынды құру тәртібі қандай?

Жергілікті атқарушы органның шешімімен

20. Мемлекттік кәсіпорынның құрылтайшысы кім?

мемлекеттік басқару органы

21. Мемлекеттік кәсіпорын қай кезден бастап заңды тұлғаның құқығына ие болады?

мемлекеттік тіркеуден өткен кезден

22. Мемлекеттік кәсіпорынның фирмалық атауында қандай белгілер көрініс табады?

мемлекеттік меншіктің түрі және ведомстволық бағыныштылығы

23. Мемлекеттік кәсіпорын мүлкін қызметкерлері, құрылтайшылары арасында бөлуге бола ма?

болмайды

24. Мемлекеттік кәсіпорын өзінің негізгі құралдарына жататын мүлікке,сондай-ақ оларға тиесілі акцияларға қатысты сату, сыйға тарту мәмілелерін жасасуға құқылы ма?

құқығы жоқ

25. Мемлекеттік кәсіпорын үшін мемлекеттің тапсырысын орындау міндетті болып табыла ма?

міндетті болып табылады

26. Мемелекеттік кәсіпорындарға заңсыз келген табыстар сомасы қайда жіберіледі?

Республикалық және жергілкті бюджетке алынады

27. Мемлекеттік кәсіпорынды қайта ұйымдастыру және таратуды кімдер жүзеге асырады?

ҚР Үкіметі, жергілікті атқарушы орган

28. Мемлекеттік кәсіпорын жекешелендіріледі ме?

заңда белгіленген тәртіппен жекешелендіріледі

29. Қазыналық кәсіпорын жарғыда көрсетілген мақсаттар мен міндеттерден бөлек өзге шаруашылық қызметті жүзеге асыруға құқылы ма?

құқылы емес

30. Қазыналық кәсіпорын өндіретін және өткізетін тауарлардың бағасын кім белгілейді?

мемлекеттік басқару органы

31. Қазыналық кәсіпорын қызметкерлерінің еңбекақы мөлшерін кім белгілейді?

ҚР Үкіметі

32.Енешілес мемлекеттік кәсіпорын ұғымының түсінігі?

басқа мемлекеттік кәсіпорын құрған заңды тұлға

33. Егер мемлекеттік инспекторлардың актілерінде құқық бұзушылық мәліметтері болса, онда шаруашылық субъектілеріне қандай шара қолданылады?

айыппұлмен жазаланады

34. Жұмыскерлердің жылдық орташа саны 100 адамнан аспаса, жылдық орташа кірісі 300 000 еселенген айлық есептік көрсеткіштен аспаса, онда ол қандай кәсіпкерлік субьектісінің санатына жатқызылады?

шағын кәсіпкерлік субьектісіне

35. Жұмыскерлердің жылдық орташа саны 250 адамнан аспаса, жылдық орташа кірісі 3000 000 еселенген айлық есептік көрсеткіштен аспаса, онда ол қандай кәсіпкерлік субьектісінің санатына жатқызылады?

орта кәсіпкерлік субьектісіне

36. Жұмыскерлердің жылдық орташа саны 15 адамнан аспаса, жылдық орташа кірісі 30000 еселенген айлық есептік көрсеткіштен аспаса, онда ол қандай кәсіпкерлік субьектісінің санатына жатқызылады?

микрокәсіпкерлік субъектілеріне

37. Жұмыскерлердің жылдық орташа саны 250 адамнан асатын, жылдық орташа кірісі 3000 000 еселенген айлық есептік көрсеткіштен асатын дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар қандай кәсіпкерлік субьектісінің санатына жатқызылады?

ірі кәсіпкерлік субьектісіне

38. Дара кәсіпкерлік қандай түрлерге бөлінеді?

өзіндік және бірлескен

39. Қазақстан Республикасы азаматтарының, оралмандардың таза кіріс алуға бағытталған, жеке тұлғалардың өздерiнiң меншiгiне негiзделген және жеке тұлғалар атынан, олардың тәуекел етуімен және мүлiктiк жауапкершiлiгiмен жүзеге асырылатын дербес, бастамашыл қызметi - бұл?

дара кәсіпкерлік;

40. Бiр жеке тұлға өзiне меншiк құқығымен тиесiлi мүлiк негiзiнде, сондай-ақ мүлiктi пайдалануға және (немесе) оған иелiк етуге жол беретiн өзге де құқыққа орай дербес жүзеге асыратын қызметi - бұл?

өзіндік кәсіпкерлік

41. Жеке тұлғалар (дара кәсiпкерлер) тобы өздерiне ортақ меншiк құқығымен тиесiлi мүлiк негізінде, сондай-ақ мүлiктi бiрлесiп пайдалануға және (немесе) оған иелiк етуге жол беретiн өзге де құқыққа орай жүзеге асыратын қызметi - бұл?

бірлескен кәсіпкерлік

42. Жай серіктестік қалай жүзеге асырылады?

ортақ үлестік меншік негізінде

43. Ерлi-зайыптылар кәсiпкерлiгi қалай жүзеге асырылады?

ортақ бірлескен меншік негізінде

44. Шаруа қожалығының кәсiпкерлiгi қалай жүзеге асырылады?

ортақ бірлескен меншік негізінде

45. Бірлескен кәсіпкерлік нысандары қандай?

ерлі-зайыптылар кәсіпкерлігі, шаруа қожалығы немесе отбасылық кәсіпкерлік және жай серіктестік

46. Жеке тұлға өзіне тиесілі мүлік негізінде, сол мүлікті пайдалану және оған билік ету құқығымен жүзеге асырылатын кәсіпкерлік?

өзіндік кәсіпкерлік;

47. Толық серіктестік қандай жағдайда таратылады немесе басқа нысанда қайта құрылуы тиіс?

қатысушылардың жалпы жиналысының шешімімен;

48. Қатысушылары оның міндеттемелері бойынша жауап бермейтін серіктестік

ЖШС;

49. Кәсіпкер түсінігін алғаш рет енгізген ағылшын экономисі - ол:

Р. Кантильон;

50. Коммерциялық ұйым болып табылатын заңды тұлғалар қандай нысанда құрылуы мүмкін?

мемлекеттік кәсіпорын, шаруашылық серіктестік, өндірістік кооператив, АҚ

51. Шаруашылық субъектілерінің заңға қайшы келетін, басқа шаруашылық субъектілеріне қарсы бағытталған бәсекелестерге зиянды әрекеттер?

жосықсыз бәсеке

52.Мемлекеттік кәсіпорын өндірген тауарлардың бағасын кім белгілейді?

мемлекеттік басқару органы

53. Қазыналық кәсіпорын ұғымының түсінігі?

оралымды басқау құқығындағы мемлекеттік кәсіпорын.

...

...

54. Шаруа қожалығының жер пайдалану құқығы қай кезде басталады?

мемлекеттік тіркеуден өткен кезде

55. Азаматтар жалпы ереже бойынша қанша жастан бастап кәсіпкерлікпен айналысуға құқылы?

16 жастан

...

...

...

...

56. Өзінің міндеттері бойынша жауап беруге дәрменсіз тұлға?

банкрот

57. Шағын кәсіпкерлік субъектілерінің жылдық активтерінің ең жоғарғы мөлшері қандай?

300 мың еселенген а.е.к.

58. Орта кәсіпкерлік субъектілерінің жылдық активтерінің ең жоғарғы мөлшері қандай?

3 милллон еселенген а.е.к.

59. Шағын кәсіпкерлік субъектілерінің жыл бойғы жұмысшылары санының ең жоғарғы мөлшері қандай?

100 адам

60. Орта кәсіпкерлік субъектілерінің жыл бойғы жұмысшылары санының ең жоғарғы мөлшері қандай?

250 адам

61. Төмендегі қызмет түрлерінің қайсысын атқаратын тұлға шағын кәсіпкерлік субъектісі деп танылмайды?

акцизделетін өнімді өндіру және көтерме сату

62. Төмендегі қызмет түрлерінің қайсысын атқаратын тұлға шағын кәсіпкерлік субъектісі деп танылмайды?

лотереялық ұтыстар өткізу

63. Төмендегі қызмет түрлерінің қайсысын атқаратын тұлға шағын кәсіпкерлік субъектісі деп танылмайды?

сертификаттау және метрологиялық қызмет

64. Төмендегі қызмет түрлерінің қайсысын атқаратын тұлға шағын кәсіпкерлік субъектісі деп танылмайды?

ойын және шоу-бизнес саласындағы қызмет

65. Төмендегі қызмет түрлерінің қайсысын атқаратын тұлға шағын кәсіпкерлік субъектісі деп танылмайды?

банк қызметі

66. Төмендегі қызмет түрлерінің қайсысын атқаратын тұлға шағын кәсіпкерлік субъектісі деп танылмайды?

аудиторлық қызмет

67. Азаматтардың заңды тұлға құрмастан атқаратын кәсіпкерлік қызметі қалай аталады?

дара кәсіпкерлік

68. Дара кәсіпкерлерді мемлекеттік тіркеу қандай сипатта жүзеге асырылады?

тек келуді талап ету

69. Дара кәсіпкерлерді мемлекеттік тіркеуші орган?

салық органдары

70. Дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу нәтижесінде қандай құжат беріледі?

тіркеу туралы куәлік

71. Акционерлік қоғамның анықтамасы қандай?

жарғылық қоры белгілі бір акциялар санына бөлінген заңды тұлға

72. Заңды тұлға таратылған кезде азаматтардың өмірі мен денсаулығына келтірілген зиян қай кезекте қанағаттандырылады?

1-ші

73. Қазыналық кәсіпорын жойылатын кезде өз міндеттемелері бойынша қалай жауап береді?

иелігіндегі ақша қаражатымен жауап береді

74. ҚР территориясындағы заңды төлем құралы?

теңге

75. Құны толық төленіп акционерлер арасында таратылған акциялар қалай аталады?

шығарылған акциялар

76. Мемлекеттік кәсіпорынның шаруашылық жүргізу құқығы қай кезден бастап пайда болады?

мүлікті жеке баланста бекіткен кезден

77. Филиалдар мен өкілдіктер заңды тұлға болып табылады ма?

жоқ

78. Қазыналық кәсіпорын мүлікті қандай құқықта иеленеді?

оралымды басқару құқығында

79. Коммерциялық ұйым өзіне ұсыныс жасаған кез-келген тұлғамен шарт жасауға міндетті болса ол шарт қалай аталады?

жария шарт

80. Төмендегі заңды тұлғалардың қайсысының құрылуы үшін бір қатысушы жеткілікті?

жауапкершiлiгi шектеулi серіктестік

81. Заңды тұлға қай уақыттан бастап құрылды деп есептеледі?

мемлекеттік тіркеу сәтінен бастап

82. Төмендегілердің қайсысы заңды тұлға болып табылмайды?

жай серіктестік

83. Қандай заңды тұлғаның құрылтайшылары тек азаматтар бола алады?

толық серіктестік

84. Заңды тұлға қандай органда мемлекеттік тіркеуден өтеді?

әділет басқармасында

85. Заңды тұлғаны қайта ұйымдастырудың түрлері?

бөлiну, бөлінiп шығу, бірігу, қосылу, қайта құру

86. Өндірістік кооперативтің негізгі ерекшелігі неде?

құрылтайшылар оның қызметіне еңбегімен қатысады

87. Төмендегілердің қайсысы заңды тұлғаның белгісіне жатпайды?

тәуекел

88. Оралымды басқару құқығындағы қазыналық кәсіпорын төмендегі қызметтердің қайсысын атқара алады?

өрт сөндіру

89. Мемлекет өзі құрған шаруашылық жүргізу құқығындағы кәсіпорынның мүлкіне қандай құқық иеленеді?

меншік құқығы

90. Төмендегілердің қайсысы мемлекеттік кәсіпорынға жатады?

шаруашылық жүргізу құқығындағы кәсіпорын

91. Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiктiң қатысушыларының ең жоғарғы саны қанша?

шектелмеген

92. Заңды тұлға таратылғанда оның жұмыскерлерiне деген еңбекақы және авторлық сыйақылар қай кезекте өтеледi?

2-шi

93. Банкроттық дегенiмiз не?

заңды тұлғаның өз мiндеттемелерi бойынша жауап беруге қабiлетсiз болуы

94. Төмендегі қызмет түрлерінің қайсысын атқаратын тұлға шағын кәсіпкерлік субъектісі деп танылмайды?

бағалы қағаздар рыногындағы кәсіпқой қызмет

95. Төмендегі қызмет түрлерінің қайсысын атқаратын тұлға шағын кәсіпкерлік субъектісі деп танылмайды?

радиоактивті заттардың айналымына қатысты қызмет

96. Төмендегі қызмет түрлерінің қайсысын атқаратын тұлға шағын кәсіпкерлік субъектісі деп танылуы мүмкін?

тасымалдау қызметі

97. Төмендегі қызмет түрлерінің қайсысын атқаратын тұлға шағын кәсіпкерлік субъектісі деп танылуы мүмкін?

кеңсе тауарларын өндіру

98. Төмендегі қызмет түрлерінің қайсысын атқаратын тұлға шағын кәсіпкерлік субъектісі деп танылуы мүмкін?

қоғамдық тамақтандыру

99. Төмендегі қызмет түрлерінің қайсысын атқаратын тұлға шағын кәсіпкерлік субъектісі деп танылуы мүмкін?

жарнамалық қызмет

100. Жеке кәсіпкерлік субъектілерін тексерудің жалпы мерзімі қанша?

30 күн