9 - Pamimili

isang daan

100

dalawang daan

200

tatlong daan

300

apat na raan

400

limang daan

500

anim na raan

600

daan

700

walong daan

800

siyam na raan

900

isang libo

1000

dalawang libo

2000

tatlong libo

3000

tatlong libo

3000

apat na libo

4000

limang libo

5000

anim na libo

6000

pitong libo

7000

walong libo

8000

siyam na libo

9000

sampung libo

10,000

barya

loose change

bayad

payment

manggas

sleeves

mamimili

buyer

presyo

price

sukat

size

sukli

change

tela

fabric, cloth, textile

tinedero/a

merchant, storekeeper, seller, clerk

bago

new

baligtad

upside-down, inside-out

kaunti

few, little

luma

old

mabigat

heavy

magaan

light (weight)

mahaba

long

mahal maikli/maiksi

expensive

maigsi

short

makapal

thick

maikinis

smooth

malambot

soft

malapad

wide

maluwag/maluwang

loose

mainipis

thin

mapusyaw

light color

marami/marumi

many, plenty

madumi

dirty

matibay

durable

matigas

hard, tough

mura

cheap, inexpensive

pangit

ugly

sira

destroyed, broken

uso

trendy, current style

bumili

to buy

gumastos

to spend

gumamit

to use

humanap

to look for something/someone

humingi

to ask for something

humiram

to borrow, to check out

kumuha

to get

lumpait

to approach, to get closer

pumasok

to enter

pumunta

to go

tumawag

to call

tumingin

to look at

tumulong

to help

umutang

to borrow money, to buy something on credit

umuwi

to go home

magbenta

to sell

magbukas

to open something

magtinda

to sell

daan/raan

a unit of hundred

libo

a unit of thousand

-um-

an actor focus verbal affix

iyan

that (near the listener)

ito

this (near the speaker)

iyo

that (far from the speaker and listener)

Ang ganda ng damit mo! Bagay na bagay sa 'yo.

Your clothes are nice. They really look good on you.

Bago ba 'yan? saan mo binili iyan?

Is that new? Where did you buy it?

Gusto mo bang isukat?

Do you want to try it on?

Kasyang-kasya lang sa iyo

It really fits you well

Magkano ang bili mo diyan?

How much did you pay for that?

Mayroon kaya sila niyan sa..?

Do they have this in...?

Patingin nga ako... ((or nga ko)

May I see...?

siyana ba

really