Te Reo Maori 110 2016 - Ka Sentence Structures

What will you three do?

Ka aha koutou?

We will play tennis

Ka t?karo t?nehi m?tou

The pig will fly

Ka rere te poaka

We will be going

Ka haere t?tou

Pipiri will sing

Ka waiata a Piripi

We will buy food

Ka hoko kai t?tou

They will finish (3)

Ka mutu r?tou

She will be late

Ka t?reiti ia

I will jump

Ka peke ahau

Rewi and Marama will dance

Ka kanikani a Rewi ko Marama

You will cry

Ka tangi koe

They (3) will swim tomorrow

Ka kaukau r?tou ?p?p?

Tui and the others will go to school

Ka haere a Tui m? ki te kura

Her teacher will go to Auckland

Ka haere t?na kaiako ki Tamaki-makau-rau

I will go to do some work

Ka haere ahau ki te mahi