TREO 110 2016 - E...ana sentence structures

Present tense

E...ana

What is she doing?

E aha ana ia?

She is eating

E kai ana ia

What are you doing?

E aha ana koe?

I am sitting

E noho ana ahau

I am talking

E k?rero ana ahau

They are sleeping

E moi ana r?ua

You are sitting

E noho ana koe

The birds are flying

E rere ng? manu

Your Dad is buying food

E hoko kai ana t?u p?p?

The baby is crying

E tangi ana te p?pi

The students are laughing

E katakata ana ng? ?konga

We are walking

E h?koi ana m?tou

Rua is reading a book

E p?nui pukapuka ana a Rua

I am standing

E t? ana ahau

I am eating

E kai ana ahau

What is he doing?

E aha ana ia?

He is writing

E tuhi ana ia

What is her grandmother doing?

E aha ana t?na kuia?

Her grandmother is singing

E waiata ana t?na kuia

What are the teachers doing?

E aha ana ng? kaiako?

The teachers are talking

E k?rero ana ng? kaiako

What are they doing?

E aha ana ng? koroua nei?

They are kissing

E kihi ana ng? koroua nei

What is the dog doing?

E aha ana te kur??

The dog is running

E oma ana te kur?

What is the child doing?

E aha ana te tamaiti?

The child is swimming

E kaukau ana te tamaiti

What is Mere doing?

E aha ana a Mere?

Mere is reading a book

E p?nui te pukapuka ana a Mere