Te Reo Maori 110 2016 - I sentence structures

What did you do?

I aha koe?

I bought clothes

I hoko kakahu au

They went

I haere r?tou

Mere and Tama sang

I waiata a Mere r?ua ko Tama

The bird looked

I titiro te manu

Haani ran

I oma a Haani

John fished

I h? ika a John

Hone and the others fought

I whawhai a Hone m?

You two swam

I kauhoe k?rua

My older brother talked

I k?rero tuakana

We (them and I) were sleeping

I te moe m?tou

Wiremu and the others were fighting

I te whawhai a Wiremu m?

We (them and I) were going to town

I te haere m?tou ki te t?one

We (you 2 and I) were going to the netball

I te haere t?tou ki te netipaoro

Tama was leaving to do some work

I te wehe a tama ki te mahi

The teacher was going to the river to swim

I te haere te kaiako ki te awa ki te kaukau

He was going to Kawhia to do some fishing

I te haere ia ki kawhia ki te h? ika