Vocabulary from romanian articles I

a folosi

u?ywa? (to use)

locuin??

mieszkanie (apartment, flat)

asupra

na (on sthg, for ex. to have an influence)

�ns?

jednak?e (however, but)

aproape

oko?o (about)

puternic

silny, krzepki (strong, forceful, powerful)

pre?

cena (price)

a lua (present: iau, iei, ia, lu?m, lua?i, iau
imperfect: luam, luai, lua, luam, lua?i, luau, pp. luat)

bra? (bior?, bierzesz, bierze, bierzemy, bierzecie, bior?), wzi?? (to take)

este pur ?i simplu

jest po prostu (it is just, simply...)

atunci

wtedy (then)

inimaginabil

niewyobra?alny (unimaginable)

pur

czysty (pure)

dezvoltare

wzrost, rozw�j, udoskonalenie (development)

incadescen??

?arz?ca si? (?ar�wka) (incandescent)

fiecare

each

necesitate

niezb?dny, konieczny (necessary)

unealt?

narz?dzie (tool)

�n cazul celor

w przypadku gdy (in the case of), w kt�rych (in which), dla tych, kt�rzy (for those who) ???

niciodata

nigdy (never)

in mod cert

zdecydowanie, wyra?nie (certainly, defenitely)

nemul?umire

niezadowolenie, rozczarowanie (discontent, dissatisfaction)

sarcin?

zadanie, obowi?zek (task)

secol

stulecie, wiek (century)

dezam?gire

rozczarowanie (disappointment)

grozav

?wietny, wspania?y (terrific, great)

astfel

...

doar

tylko, only

chiar

nawet

chiar dac?

chocia?

cumva

by any chance

pentru pu?in

nie ma za co

n-ai pentru ce

nie ma za co